Skip to content Skip to footer

Designer

Thảo Anh

Design
100%
Thẩm mỹ tốt
100%
Tư duy sáng tạo
100%

Thiết kế giao diện Sản phẩm Website theo yêu cầu của Công ty và Khách hàng.

Tham gia thiết kế các sản phẩm đồ họa khác (Thiết kế Thương hiệu, Thiết kế quảng cáo,..) theo yêu cầu của Khách hàng và Công ty.

Thành thạo các công cụ đồ họa trên mọi nền tảng. Có kinh nghiệm thiết kế Website hoặc App mobile.

Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu và tìm tòi, đam mê với công việc.

Tiểu sử

Thành thạo các công cụ đồ họa. Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng.

Phone: 0909558024
Address: 16/6 Trần Quang Cơ, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ