Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giá Tên Miền

Giá tên miền webapps: trong ngữ cảnh của công nghệ thông tin và internet, “domain” (tên miền) là một phần của một địa chỉ web.

Nó là phần sau cùng của một địa chỉ URL (Uniform Resource Locator), thường được sử dụng để xác định một trang web cụ thể trên internet.

Ví dụ, trong địa chỉ URL “https://www.example.com“, phần “example.com” được gọi là tên miền của trang web. Tên miền này định danh một không gian trên internet và thường liên kết với một địa chỉ IP (Internet Protocol) cụ thể của máy chủ web nơi trang web được lưu trữ.

Tên miền có thể được đăng ký thông qua các tổ chức quản lý tên miền, và mỗi tên miền phải là duy nhất trên toàn cầu, đảm bảo tính duy nhất của địa chỉ web.

A. Giá Tên Miền Quốc Tế:

TÊN MIỀN QUỐC TẾ DỊCH VỤ KHỞITẠO CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU/NĂM
(VNĐ)
CHI PHÍ GIA HẠN NĂM TIẾP THEO/NĂM
(VNĐ)
.com Miễn phí 350.900 350.900
.net Miễn phí 350.900 361.900
.org Miễn phí 383.900 383.900
.info Miễn phí 453.200 453.200
.biz Miễn phí 478.500 478.500
.ws Miễn phí 754.600 754.600
.shop Miễn phí 889.900 889.900
.top Miễn phí 308.000 308.000

– Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
– Tên miền bắt buộc có VAT.
– Duy trì hằng năm.

B. Giá Tên Miền Việt Nam:

TÊN MIỀN VIỆT NAM CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU/NĂM
(VNĐ)
CHI PHÍ GIA HẠN NĂM TIẾP THEO/NĂM
(VNĐ)
.vn 770.000 460.000
.net.vn; .biz.vn; .com.vn 670.000 360.000
.gov.vn; .org.vn; .edu.vn; .info.vn; .pro.vn; .health.vn; .ac.vn 490.000 260.000
.name.vn 82.000 52.000
.int.vn 490.000 260.000
Tên miền theo địa lý 490.000 260.000
Tên miền Tiếng Việt 42.000 42.000
Tên miền có 1 ký tự.VN 40.420.000 40.110.000
Tên miền có 2 ký tự.VN 10.420.000 10.110.000

– Giá tên miền Việt Nam đã bao gồm VAT 10%
– Giá tên miền Việt Nam được miễn thuế VAT.
– Duy trì hằng năm

 

Hỗ trợ miễn phí 24/7:

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7 – hỗ trợ tư vấn về việc đăng ký, khai báo tên miền khi sử dụng trên internet theo quy định mới của các cơ quan ban ngành.

Ngày hiệu lực:​ 01/01/2023

Văn phòng: 16/6 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
Hotline0909-558-024Email: info@webapps.vn

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi