Skip to content Skip to footer

Sales Manager

Hưng Trần

Lập kế hoạch sale & marketing
100%
Phân tích thông tin thị trường
100%
Tư duy Sáng tạo
100%

Triển khai thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

Quản lý và chịu trách nhiệm công việc hiển thị sản phẩm , chương trình khuyến mãi.

Đo lường và đánh giá kết quả chương trình khuyến mãi đạt được

Khảo sát, phân tích, đánh giá các hệ thống trong cùng khu vực về các chương trình bán hàng.

Tư duy Sáng tạo, chủ động trong công việc

Tiểu sử

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, nắm rõ kiến thức Marketing. Tư duy Sáng tạo, chủ động trong công việc.

Phone: 0909558024
Address: 16/6 Trần Quang Cơ, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ